Ελεύθερες Δανειστικές Βιβλιοθήκες

Παίρνω Ένα Βιβλίο Αφήνω Ένα

Ο Σύλλογος Marathon Art Festival δημιούργησε την Μικρή υπαίθρια Ελεύθερη Βιβλιοθήκη και τις Στεγασμένες Ελεύθερες Βιβλιοθήκες για να εμπνεύσει την αγάπη για ανάγνωση και να προωθήσει την ανταλλαγή βιβλίων.
Μέσω ανταλλαγών βιβλίων της Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης, χιλιάδες βιβλία μπορούν και ανταλλάσσονται κάθε χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε βιβλία για αναγνώστες όλων των ηλικιών και υποβάθρων.

Γιατί έχει σημασία η πρόσβαση στο βιβλίο;

Ακαδημαϊκά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια χωρίς βιβλία είναι κατά μέσο όρο τρία χρόνια πίσω από τα παιδιά σε σπίτια με πολλά βιβλία.
Ένας από τους πιο επιτυχημένους τρόπους για τη βελτίωση της ανάγνωσης των παιδιών είναι η αύξηση της πρόσβασης τους σε βιβλία, ειδικά στο σπίτι.
Γνωρίζουμε πως, δύο στα τρία παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχουν βιβλία για να τα κάνουν δικά τους.

Οι μικρές υπαίθριες κοινής χρήσης βιβλίων, παίζουν ουσιαστικό ρόλο παρέχοντας 24/7 πρόσβαση σε βιβλία (και ενθαρρύνουν την ανάγνωση!) σε περιοχές όπου τα βιβλία είναι λιγοστά η σπάνια.
Στο Σύλλογό μας, εργαζόμαστε για να γεμίσουμε τις “έρημους” από βιβλία και να τοποθετήσουμε μικρές υπαίθριες βιβλιοθήκες όπου μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο μέσω του Προγράμματος.

Μπορείτε να υποστηρίξετε το Πρόγραμμα Μικρής υπαίθρια Ελεύθερης Βιβλιοθήκης κάνοντας μια δωρεά στο Σύλλογο μας σήμερα. Το δώρο σας θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και της μικρής υπαίθριας βιβλιοθήκης και την τοποθέτηση βιβλίων.

Σας ευχαριστούμε που βοηθάτε στην υποστήριξη του νέου δικτύου κοινής χρήσης βιβλίων στην Ελλάδα! Δώρα όπως τα δικά σας μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Η συνεισφορά σας δημιουργεί ισχυρότερους δεσμούς στους αναγνώστες με το βιβλίο, βελτιώνει τον αλφαβητισμό και μας βοηθά να προσφέρουμε Μικρές υπαίθριες βιβλιοθήκες κοινής χρήσης σε κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε βιβλία.

Σημαντική σημείωση
Ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να είναι μέλος η συνδρομητής του Συλλόγου, να πληρώνει κάποια εισφορά η εγγύηση. Απλά, Παίρνει ένα Βιβλίο και Αφήνει Ένα, όταν μπορεί.

Ο Σύλλογος δέχεται βιβλία δωρεάν από όλους, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, εταιρεία η άλλους οργανισμούς.