ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Marathon Art Festival

Όπως αντιλαμβανόσαστε, όλα τα προγράμματα των εκδηλώσεων
αναστέλλονται λόγο του κοροναΪκου προβλήματος.
Έτσι, με την πρώτη ενημέρωση για τις νέες εκδηλώσεις
που θα έχουμε θα σας ενημερώνουμε με την σειρά μας.