Παίρνω Ένα Βιβλίο Αφήνω Ένα

21 Αυγούστου 2020 0 Από Marathon Art Festival

Ελεύθερες Δανειστικές Βιβλιοθήκες

Ο Σύλλογος Marathon Art Festival δημιούργησε ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα, τις Στεγασμένες Ελεύθερες Βιβλιοθήκες και την Μικρή υπαίθρια Ελεύθερη Βιβλιοθήκη για να εμπνεύσει την αγάπη για ανάγνωση και να προωθήσει την ανταλλαγή βιβλίων.
Μέσω του Προγράμματος, χιλιάδες βιβλία μπορούν να ανταλλάσσονται κάθε χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε αυτά, για αναγνώστες όλων των ηλικιών και υποβάθρων.
Γιατί έχει σημασία η πρόσβαση στο βιβλίο;
Ακαδημαϊκά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια χωρίς βιβλία, είναι κατά μέσο όρο τρία χρόνια “πίσω” από τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια με πολλά βιβλία.
Επίσης, γνωρίζουμε πως, δύο στα τρία παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε βιβλία.
Η Μικρή Υπαίθρια Βιβλιοθήκη σε κοινότητες με περιορισμένη δυνατότητα εύρεσης βιβλίου, θα παρέχει πρόσβαση 24/7, θα συμβάλει στην βελτίωση του αλφαβητισμού και της ανάγνωσης στα παιδιά και όχι μόνο.
Υποστήριξη
Μπορείτε να υποστηρίξετε το Πρόγραμμα μας, κάνοντας μια δωρεά στο Σύλλογό μας σήμερα. Η συνδρομή σας θα συμβάλει στην κατασκευή των μικρών υπαίθριων βιβλιοθηκών και στην τροφοδοσία τους με βιβλία.
Σημαντική σημείωση
Ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να είναι μέλος η συνδρομητής του Συλλόγου, να πληρώνει κάποια εισφορά ή εγγύηση. Απλά, παίρνει ένα βιβλίο και αφήνει ένα.

Αν επιθυμείτε να μας στείλετε βιβλία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως να γίνετε μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης “Παίρνω Ένα Βιβλίο Αφήνω Ένα” και γιατί?