Μεσοελλαδικό Νεκροταφείο Μαραθώνα

Βρανάς, Μεσοελλαδικοί τύμβοι
Δίπλα ακριβώς στο χώρο του Μουσείου Μαραθώνος βρίσκεται και προστατεύεται (από τις καιρικές συνθήκες) με νέο σύγχρονο στέγαστρο το μεσοελλαδικό νεκροταφείο (2000-1300 π.Χ.), που περιλαμβάνει μια συστάδα από
τρεις ταφικούς τύμβους. Άλλοι τέσσερις τύμβοι είναι εκτός στεγάστρου.