Βάσω Νάκου – Παναγιωτουνάκου


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – BRIEF CV

Είμαι κάτοικος Άνοιξης Αττικής και εργάζομαι ως Ασφαλίστρια.
Έχω σπουδάσει Γαλλική Φιλολογία και Ιστορία Τέχνης.
Μου αρέσει να ασχολούμαι με τη ζωγραφική , τη πυρογραφία και το μπατίκ.
Έχω κάνει μακρόχρονες ελεύθερες θεωρητικές και πρακτικές σπουδές ζωγραφικής ,ενώ συμμετέχω σε
πλήθος σεμιναρίων αναφορικά με τους εκφραστικούς τρόπους και τις τεχνικές σύνθεσης.
(email: vasnakou@yahoo.gr , Start Page | Βασιλική Παναγιωτουνάκου

Vaso Nakou – Panagiotounakou
I am a resident of Anixis of Attica and I work as a premium.
I have studied French literature and art history.
I like to deal with painting, pyrography and batik.
I have made long-lasting theoretical and practical painting studies while I participate in number of seminars regarding expressive ways and synthesis techniques.
(email: vasnakou@yahoo.gr , Start Page | Βασιλική Παναγιωτουνάκου