Δανειστικές Βιβλιοθήκες

_________________________________________________

Μετά από πολύ σκέψη το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πλήρες κατάλογο των βιβλιοθηκών της Ελλάδας σε μία ξεχωριστή δική της ιστοσελίδα, την Δανειστική Βιβλιοθήκη, www.danistikivivliothiki.gr στην οποία θα βρείτε, Δημόσιες, Δημοτικές, Ερευνητικές και σχολικές βιβλιοθήκες.
Επιθυμία μας είναι η ιστοσελίδα αυτή να γίνει το μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και επικοινωνίας.
Βρείτε την βιβλιοθήκη που ψάχνετε εδώ, στην περιοχή που θέλετε και να σας ενημερώσουν εάν έχουν το βιβλίο που επιθυμείτε.