Δωρεά

Δωρεά προς:
Marathon Art Festival
Τράπεζα Πειραιώς Μαραθώνα
IBAN: GR85 0171 4300 0064 3014 0425 351
Αιτιολογία: Συνεισφορά για το Πρόγραμμα Μικρής υπαίθρια Ελεύθερης Βιβλιοθήκης.

_________________________________________________

Η συνεισφορά σας δημιουργεί ισχυρότερους δεσμούς στους αναγνώστες με το Βιβλίο, βελτιώνει τον αλφαβητισμό και μας βοηθά να προσφέρουμε Μικρές υπαίθριες βιβλιοθήκες κοινής χρήσης σε κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε βιβλία.