Ιρίνα Κουζμένκο


Έργα Συμποσίου

New old town I (Dialogue)
2021
50Χ40, λάδι σε μουσαμά
(αφιερωμένο στο αρχαιολογικό μνημείο Μπρεξίδα)

New old town ΙI
2021
50Χ40, λάδι σε μουσαμά
(αφιερωμένο στο αρχαιολογικό μνημείο Ραμνούντα)

New old town (Dialogue) Τα ερίπεια είναι ένα απτό αποτύπωμα της ανθρώπινης πράξης στην ιστορία. Η ιστορία μας αποτελεί μέρος του μέλλοντος μας. Έτσι μόνο, γνωρίζοντας και αξιολογώντας την ιστορία του τόπου μας λαμβάνουμε δυνατότητα να είμαστε μέρος της πολιτισμικής μας ιστορίας και όχι απλοί παρατηρητές…  


Έργα συλλογής

Βιογραφικό


Από 22 έως 30 Μαΐου εκθέτουμε τα έργα μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα.