Κική Αρκά


Έργα Συμποσίου

Το φως, ακόμα σήμερα, δεν ξεχνά ,να πάρει το λουτρό του , εκεί στη Μπρέξιζα ..
Λάδι σε καμβά 0.70/1.00. Κική Αρκά .
The light , even today does not forget , to take its bath , there in Brexiza .
Polio canvas 0.70/ 1.00.
Ο Μικρός Ναός , σε κομμάτια , μεγαλώνει χρόνια τώρα ,αγκαλιά με το φως στον Ραμνούντα ..
Λάδι σε καμβά 0.70/ 1.00. Κική Αρκά .
The Small Temple , in pieces, has been growing for years now ,in the arms of the light in Ramnus .
Oil in canvas 0.70/1.00.

Έργα συλλογής


Βιογραφικό


Από 22 έως 30 Μαΐου εκθέτουμε τα έργα μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα.