Μεταλλεία Γραμματικού

Στην είσοδο του Γραμματικού στην επαρχιακή οδό Μαραθώνα Βαρνάβα, ένας παλιός χωματόδρομος μας οδηγεί στην τοποθεσία των ορυγμάτων.
Μια προειδοποιητική πινακίδα ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΑΝΗ ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ.
Τα Μεταλλεία του Γραμματικού ανήκαν στην οικογένεια Σούτσου, ήταν ιταλικής κατασκευής, με γαλαρίες, γέφυρες καθώς και ένα δίκτυο σιδηροδρομικής γραμμής που έφτανε μέχρι τον Λιμνιώνα.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1910 τα μεταλλεία εγκαταλείφθηκαν γιατί κρίθηκαν ασύμφορα.