Μικρές Υπαίθριες Βιβλιοθήκες

Παίρνω Ένα Βιβλίο Αφήνω Ένα

_________________________________________________

Μέσω ανταλλαγών βιβλίων της Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης, χιλιάδες βιβλία μπορούν και ανταλλάσσονται κάθε χρόνο. Πάρτε Ένα Βιβλίο, Αφήστε Ένα.

Που θα βρείτε τις Μικρές Υπαίθριες Βιβλιοθήκες

Σύντομα θα ανακοινώσουμε τις τοποθεσίες

_________________________________________________