Χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα

Με την παρακάτω Χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα
την οποία επιμελήθηκε η Κεραμίστρια Τερέζα Παππά,
έκλεισε η χρονιά 2021