Βάσω Κιάμου- Παναγιωτουνάκου.


Έργα Συμποσίου

ΜΠΡΕΞΙΖΑ
ΛΑΔΙ – 70Χ90cm
ΒΑΘΥΚΕΡΑΤΗ ΙΣΙΔΑ
ΛΑΔΙ – 50Χ60cm
ΡΑΜΝΟΥΝΤΑΣ
ΛΑΔΙ – 40Χ30cm

Έργα συλλογής


Βιογραφικό

Από 22 έως 30 Μαΐου εκθέτουμε τα έργα μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα.