Ανθούλα ΒαμβουρέλληΒιογραφικό
Φωτογραφίζω, ζωγραφίζω. Μαθήτευσα κοντά σε γνωστούς ζωγράφους της Λέσβου και πήρα πιστοποιήσεις από σχολές ζωγραφικής και Αγιογραφιας. Συμμετείχα σε αρκετές ομαδικες εκθέσεις .